จะโหรมเครื่องแกง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยคุณเกษร และคุณสมบูรณ์ อาลิแอ ซึ่งตอนนั้นวางจำหน่ายในตลาดสด ด้วยรสชาติของเครื่องแกง ที่มีสูตรและเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งความหลากหลายของชนิดเครื่องแกง ที่สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้า ทำให้เป็นที่รู้จักของ จังหวัดใกล้เคียง

จากกิจการเล็กๆ ในครัวเรือนเริ่มพัฒนาเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม เมื่อคุณเจต อาลิแอ ลูกชายคนเล็ก ซึ่งเรียนจบปริญญาโทสาขาธุรกิจเกษตร และคุณชุติมา ลูกสะใภ้ ซึ่งจบปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมเกษตร และปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตรเข้ามารับช่วงต่อ ซึ่งได้พัฒนาเข้าสู่ห้างชั้นนำต่างๆทั่วประเทศ โดยในปี 56 จะโหรมเครื่องแกงได้ขยายโรงงานบนเนื้อที่ 4 ไร่ เพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเรา

  • มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์และควบคุมการผลิต (GMP)
  • มาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร (HACCP)
  • มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ (HALAL)
  • มาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากล (BRC)
  • มาตรฐานความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทย (อย.)

"จะโหรม" เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ผลิตเครื่องแกง และเครื่องปรุงรสชั้นนำในประเทศไทย ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และรักษาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ

ผลิตภัณฑ์ของเรา